slider_06.jpg slider_03.jpg slider_01.jpg slider01.jpg slider_04.jpg slider05.jpg
 

Beleidsplannen

Algemeen
Hieronder de beleidsplannen van MHC Voorhout. Deze kunt u downloaden.

Teamindelingen

De elftalcommissie krijgt met regelmaat vragen over hoe en wat er gebeurt bij het indelen van de teams. Vandaar dat wij hieronder een korte uitleg hierover geven. Alle informatie is overigens te vinden in het "Technisch Beleidsplan 2010-2015".

Twee keer per jaar worden de coaches en trainers van de elftallen en de tweedejaars E teams gevraagd om de spelers in hun team te beoordelen.
Hierbij wordt gekeken naar: 
  • Technische vaardigheden (balcontrole, nauwkeurig kunnen plaatsen)
  • Tactische vaardigheden (inzicht, gericht op samenspel)
  • Fysieke kwaliteiten (conditie, snelheid)
  • Mentale kwaliteiten (gedrag, leermotivatie, inzet, opkomst) 
     
De ingevulde beoordelingsformulieren worden door de leden van de elftalcommissie (de lijncoördinatoren) verzameld en bestudeerd. Ook wordt er door de lijncoördinatoren bij wedstrijden gekeken en met coaches en trainers overlegd. Vervolgens worden er in mei selectietrainingen georganiseerd voor de beste spelers uit elke leeftijdscategorie (vooropgesteld dat er voldoende spelers in die categorie zitten om selectie mogelijk te maken). De selectietrainingen worden door de hoofdtrainer(s) opgezet en de beoordelaars zijn doorgaans (professionele) trainers of spelers uit de hoogste teams. 

Uiteindelijk kunnen de teams ingevuld worden, waarbij de beste jeugdspelers uit een categorie altijd in het 1e team (selectieteam) komen en de beste 1e jaars spelers uit die categorie – die niet in het 1e team zijn geplaatst – in het 3e team (opleidingsteam). Het 2e  team wordt meestal samengesteld uit de 2e jaars spelers die bij de selectie niet in het selectieteam geplaatst zijn. Voor de overige teams van de leeftijdscategorie wordt gestreefd naar een enigszins gelijkmatige samenstelling, waarbij ook het sociale aspect belangrijk is. 

De seniorenteams wijken van de jeugdteams af in die zin dat het 1e team altijd het sterkste is, dan komt het 2e team, enzovoorts. Ook de procedure voor het samenstellen van de seniorenteams is anders dan bij de jeugdteams en wordt in overleg met de trainer of trainer/coach van deze teams vastgesteld. 

De voorlopige teamindeling wordt vóór de zomervakantie op de website geplaatst. Na de vakantie kan de teamindeling, als gevolg van opzeggingen, afmeldingen en eventuele andere zaken, aangepast worden. Voor 1 juni moeten de teams bij de KNHB voor de competitie opgegeven worden. Wij spreken dan onze voorkeur uit voor de klassen waarin we de teams willen laten spelen, maar uiteindelijk beslist de KNHB. Deze kijkt daarbij onder andere naar de resultaten van het net afgelopen seizoen. Tot slot, als een team zeer goed presteert in de voorcompetitie (periode tot aan de herfstvakantie), mag het team de rest van het seizoen een klasse hoger gaan spelen. Voor sommige teams is dat een echte uitdaging! 

De vereniging wil graag iedereen zo goed mogelijk in het juiste team indelen. Door allerlei redenen kan dat soms niet helemaal lukken, al was het alleen maar omdat een team nu eenmaal een maximum aantal spelers kan bevatten. We streven naar een objectieve procedure bij de teamindelingen en gebruiken daarbij objectieve criteria en de inzet van professionele trainers. Iedereen die daarover nog vragen heeft kan zich altijd wenden tot de elftalcommissie! [email protected]