slider05.jpg slider_06.jpg slider01.jpg slider_04.jpg slider_01.jpg slider_03.jpg
 

Verzekeringen

De leden en functionarissen van de vereniging kunnen bepaalde risico's lopen tijdens de deelname aan de door de vereniging aangeboden activiteiten. Om financiƫle gevolgen als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, zijn door MHC Voorhout de volgende verzekeringen afgesloten:
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering

Niet verzekerd zijn schade door diefstal en vermissing.

Bij beide verzekeringen worden door het bestuur de volgende kanttekeningen geplaatst:
  • Genoemde verzekeringen dienen te worden beschouwd in de context van het normale verzekeringspakket dat de gemiddelde Nederlandse burger reeds heeft. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de behandeling van kleine blessures en dergelijke, waar huisartsbezoeken aan verbonden zijn, meestal gedekt worden door een ziektekostenverzekering.
  • De aansprakelijkheid van een bestuurder van een motorvoertuig tegenover derden, waaronder ook inzittenden, is in de wet "Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen" geregeld. Deze wet bepaalt tevens dat elk motorvoertuig dat aan het verkeer deelneemt, verzekerd dient te zijn. Er wordt op geattendeerd dat niet in elke autoverzekering ook een "ongevallen inzittendenverzekering" is opgenomen, dan wel aan het aantal inzittenden een maximum is verbonden.
  • De dekking van het bestuur en de personen die namens de vereniging werkzaamheden uitvoeren is niet van kracht voor zover de schade verhaald kan worden op een andere aansprakelijkheidsverzekering.

Geadviseerd wordt om alle eventueel voorkomende claims bij de coaches te melden, zodat een zo snel mogelijke afhandeling kan worden bewerkstelligd.

Tenslotte hoopt het bestuur natuurlijk achteraf te mogen vaststellen, dat de penningmeester de verzekeringspremie voor niets heeft betaald!