slider05.jpg slider_04.jpg slider_03.jpg slider01.jpg slider_01.jpg slider_06.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Indeling teams seizoen 2024-2025

9-4-2024  | 

Indeling teams seizoen 2024-2025
Het tweede gedeelte van dit seizoen is weer volop in gang, maar dat betekent ook dat het nieuwe seizoen weer in zicht is. Daarom is de elftalcommissie gestart met de voorbereidingen voor de teamindelingen van volgend seizoen.

De elftalcommissie verzamelt informatie over spelers via trainers, coaches en begeleiders. Hun observaties zijn belangrijke input bij het vormen van de teams van het komende seizoen.

Daarnaast zullen leden van de commissie waar nodig zelf ook op verschillende momenten aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden om teams en spelers in actie te zien en te beoordelen.

Net als vorig seizoen zullen we ook nu weer vragenlijsten uitsturen naar de spelers voor hun eigen input. We streven ernaar om zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen, maar dit zal natuurlijk niet altijd mogelijk zijn.
De combinatie van input van trainers, coaches, ingevulde vragenlijsten en bevindingen van de elftalcommissie zal leiden tot de uiteindelijke indeling en uiteindelijk de bekendmaking van de teams.

Met sportieve groet,

De ElftalcommissieHieronder vind je informatie over hoe de indeling van de teams voor komend seizoen tot stand komt.

MHC Voorhout houdt zich bij het indelen van de teams aan de uitgangspunten van de KNHB. Meer hierover kun je terugvinden op de website van de KNHB.

De teams van volgend seizoen worden samengesteld door de elftalcommissie.
De elftalcommissie houdt zich bij het indelen van de nieuwe teams per categorie aan meetpunten. Hieronder lees je per categorie hoe we de teams indelen.

Tijdlijn:
 • 22 april deadline coaches/trainers voor aanleveren input
 • 30 april deadline vragenlijst A/B/C junioren in seizoen 2024-2025
 • 1 mei uiterste opzegdatum voor seizoen 2024-2025
 • 8 juni laatste speelronde competitie
 • 15 juni jongste jeugd dag
 • 16 juni 22:00 bekendmaken nieuwe teams via het beschermde deel van de website (iedereen kan op hetzelfde moment zijn team zien)
 • 16 juni via een link op de website kun je vragen stellen over de teamindeling

April/mei/juni meetrainen/spelen selectiekandidaten bij huidige selectieteams.

Vanaf medio april checkt de elftalcommissie beoordelingen tijdens (thuis)wedstrijden en/of trainingen.

Leeftijdsgrens
Voor het samenstellen van de teams gebruiken we de leeftijdsgrens zoals gesteld door de KNHB: Je leeftijd op 1 oktober bepaalt onder welke leeftijdscategorie je valt.
Alleen bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken.
Wij kunnen dit niet zelf bepalen, maar moeten onderbouwd toestemming vragen aan de KNHB. Dit toestemming vragen heet dispensatie. Er wordt niet altijd toestemming gegeven voor dispensatie.
Het is zonder dispensatie wel mogelijk om door te schuiven naar een hogere leeftijdscategorie. In de regel wordt dit zeer zelden gedaan en altijd in overleg met de betrokken speler en/of ouders/vertegenwoordigers.

Jongste Jeugd (O8/O9/O10)
 • De teams worden waar mogelijk opnieuw ingedeeld per groep met dezelfde leeftijd.
 • Indien het niet mogelijk is om teams te maken worden eventueel spelers doorgeschoven uit een lagere leeftijdsgroep.
 • In deze categorie├źn wordt vooral rekening gehouden met sociale aspecten - prestatie is ondergeschikt aan plezier. De doelstelling is om spelenderwijs de hockeytechniek te leren.
 • Er zijn dus geen selectie/prestatie teams in deze categorie. Er zijn daarom dan ook geen selectietrainingen of selectiewedstrijden.
 • Er wordt vanaf de O10 categorie ook (dus niet uitsluitend) gesorteerd op basis van input van de trainers.

O12 (de voormalige D categorie)
 • De doelstelling is om spelenderwijs de hockeytechniek te leren.
 • Er zijn dus geen selectie/prestatie teams in deze categorie. Er zijn daarom dan ook geen selectietrainingen of selectiewedstrijden.
 • Het belangrijkste uitgangspunt is het samenstellen van leuke teams.
 • We proberen leeftijdsgenoten in hetzelfde team in te delen als de aantallen dit toelaten.
 • Er wordt in vanaf de O12 ook gesorteerd op basis van input van de trainers/coaches.

O14 (de voormalige C categorie)
 • Voor komend seizoen kunnen de spelers in deze categorie via een vragenlijst aanmelden voor een prestatie- of een breedteteam.
 • Er worden geen selectietrainingen gehouden.
 • Als je kiest voor een breedteteam kun je aangeven bij wie je graag in het team zou willen komen. Let op, dit is geen garantie.
 • Op basis van de input van coaches en trainers en rekening houdend met de speelsterkte worden leuke teams samengesteld.
 • Vanaf drie teams is het eerste team een selectieteam en wordt ingedeeld op basis van speelsterkte. Vanaf vier teams is het tweede team een opleidingsteam.
 • De overige teams zijn breedte teams. Bij breedte teams zijn gezelligheid en sfeer belangrijker dan prestatie. Dat betekent niet dat winnen niet belangrijk is!
 • De coaches en trainers geven input voor de samenstelling van de teams en geven indien er voldoende spelers zijn aan wie voor selectie in aanmerking komen.
 • Spelers worden tijdens wedstrijden en/of trainingen beoordeeld door de elftalcommissie.

O16 (voormalige B categorie) / O18 (voormalige A catergorie)
 • Voor komend seizoen kunnen de spelers in deze categorie via een vragenlijst aanmelden voor een selectie- of een breedteteam.
 • Als je kiest voor een breedteteam kun je aangeven bij wie je graag in het team zou willen komen. Let op, dit is geen garantie.
 • Het eerste team is een selectieteam en wordt ingedeeld op basis van speelsterkte.
 • Vanaf 4 teams is het tweede team een opleidingsteam.
 • De overige teams zijn breedteteams. Bij breedteteams zijn gezelligheid en sfeer belangrijker dan prestatie. Dat betekent niet dat winnen niet belangrijk is!
 • Bij de breedteteams is de doelstelling om van alle teams leuke/gezellige teams te maken.

We kunnen niet aan iedereen zijn wensen voldoen, maar proberen je zoveel mogelijk in te delen bij je hockeyvrienden.
Voor de indeling van de breedteteams nemen we contact op met de begeleiders om tot een optimale samenstelling te komen en natuurlijk houden we daar waar mogelijk rekening met de voorkeuren van leden.

De selectieteams worden ingedeeld op speelsterkte en ontwikkelpotentieel.
Spelers worden uitgenodigd om mee te trainen en/of wedstrijden mee te spelen bij bestaande selectieteams. De selectiekandidaten worden door de trainers/coaches en de elftalcommissie beoordeeld. Er zijn meerdere trainingen en/of wedstrijden. Er wordt ook rekening gehouden met ontwikkelpotentieel.

Samen kijken we uit naar een succesvolle afronding van het huidige seizoen en een veelbelovende start van het nieuwe hockeyseizoen.